Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 Đề thi học kỳ 2 lớp 1

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá 29 đánh giá
  • Lượt tải 20.419
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 35 KB
  • Cập nhật 07/04/2015

Giới thiệu

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ II LỚP 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào đáp án đúng:

1. Số liền trước và liền sau của số 17 là:
a, 15 và 16             b, 15 và 18            c, 16 và 18                d, 15 và 17

2. Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là:
a, 28             b, 92            c, 82                d, 80

3. Phép cộng 19 + 9 có kết quả bằng:
a, 18            b, 29            c, 28            d, 39

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (4 điểm)

a, 38 + 7               b, 54 - 8                c, 72 - 3              d, 28 + 6
…………              …………               …………             …………
…………              …………               ………....             …………
………....              …………               …………             …………

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng: (2 điểm)

A B
17 - 9 68
34 + 7 35
77 - 9 8
29 + 6 41

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi câu: (2 điểm)

a, 39 + 23 = 52

b, 43 – 5 = 48

c, 12 + 23 = 45

d, 26 – 9 = 15

Download tài liệu để xem thêm chi tiết