Horoscope HD Free for iOS Phần mềm bói toán miễn phí cho iPhone

  • Phát hành Santiago Lema
  • Đánh giá
  • Lượt tải 126
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 5,7 MB
  • Cập nhật 24/09/2012
  • Yêu cầu iOS 3.1 or later

Giới thiệu

Horoscope HD Free for iOS là ứng dụng cập nhật bói toán hàng ngày trên iPhone/iPad.

Tính năng:

  • Bói toán hàng ngày và ngày kế tiếp từ trung tâm chiêm tinh học uy tín
  • Đồ họa tuyệt đẹp và dễ sử dụng
  • Chia sẻ bói toán qua Email, Twitter và Facebook
  • Hoạt động offline
  • Hỗ trợ 20 ngôn ngữ, biên dịch chuyên nghiệp

Horoscope HD Free for iOS

Cung hoàng đạo: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Ngôn ngữ hỗ trợ: Arabic, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish,Turkish, Polish, Hindi 

Minh Lộc