Mẫu bảng kê mua hàng

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 8.224
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 20 KB
  • Cập nhật 02/01/2013

Giới thiệu

 Đơn vị:……………………

Bộ phận:…………………

Mã đơn vị SDNS:.................

 Mẫu số C24-HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

 

 

 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày…..tháng …..năm............

Quyển số:……...

Số:……..

- Họ tên người mua:……………………… Nợ:………

- Bộ phận (Phòng, ban):……………… Có:……...

 

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.