Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả kinh doanh

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 4 đánh giá
  • Lượt tải 18.840
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 48 KB
  • Cập nhật 28/03/2016

Giới thiệu

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số B02 – DNN

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số B02 DNN được dùng để phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả kinh doanh và những kết quả khác. Người dùng có thể tải miễn phí mẫu báo cáo hoạt động kinh doanh này về máy và sử dụng.

Đơn vị báo cáo: ................
Địa chỉ:…………...............
Mẫu số B 02 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm………

 Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.