Mẫu biên bản cuộc họp Mau bien ban cuoc hop

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 33 đánh giá
  • Lượt tải 46.805
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 37,5 KB
  • Cập nhật 13/08/2015

Giới thiệu

Mẫu biên bản cuộc họp               

Down.vn xin giới thiệu mẫu biên bản cuộc họp chuẩn.  Mẫu biên bản cuộc họp thường được sử dụng trong các cuộc họp chi bộ công đoàn, biên bản cuộc họp công ty, biên bản cuộc họp lớp hay mẫu biên bản cuộc họp hội đồng thành viên. Bạn có thể tải miễn phí mẫu giấy biên bản cuộc họp này về máy và sử dụng khi cần.                                                                                     

 Ngày    tháng   năm 20

BIÊN BẢN HỌP
(V/v : …………………………)

Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Ông…………………

2. Bà…………………..

3. ……………………..

……………………….

II/ Nội dung cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….

        Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết