3000 từ tiếng Anh thông dụng for iOS 1.0 Ứng dụng học từ vựng tiếng Anh

  • Phát hành Lekima
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.141
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 14,7 MB
  • Cập nhật 29/05/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Theo đại học Oxford, chỉ cần 3000 từ là đủ cho một người nói tiếng Anh bản xứ giao tiếp trong suốt cuộc đời. Đây chính là 3000 từ tiếng Anh thông dụng đó. Nắm được chúng, người học không còn phải lo lắng gì nhiều trong việc học tất cả các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

3000 từ tiếng Anh thông dụng for iOS3000 từ tiếng Anh thông dụng for iOS3000 từ tiếng Anh thông dụng for iOS