ActiveSync 4.5 Đồng bộ dữ liệu PC với thiết bị di động

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 264.893
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 7,5 MB
  • Cập nhật 14/02/2014
  • Yêu cầu Windows 2000/XP/2003

Giới thiệu

ActiveSync là chức năng cho phép người dùng Exchange đồng bộ dữ liệu của mình từ hệ thống Exchange Server với điện thoại di động. Người dùng có thể dùng ActiveSync để động bộ hóa email, lịch, địa chỉ liên lạc, task với Microsoft Outlook, cùng với đó là bookmark file chia sẻ trên Internet với điện thoại di động, qua đó có thể làm việc với hệ thống Exchange Server ngay trên thiết bị điện thoại của mình mà không cần sử dụng máy tính. 

ActiveSync cho phép một thiết bị di động được đồng bộ với máy tính để bàn hoặc laptop hoặc một máy chủ chạy một sản phẩm phần mềm tương thích bao gồm cả Microsoft Exchange Server. 

Microsoft cấp phép cho công nghệ này, và hỗ trợ Exchange ActiveSync trên tất cả các nền tảng di động, bao gồm cả GroupWise với phần mềm Novell Data Synchronizer Mobility Pack và Lotus Notesvới IBM Notes Traveler. Các tổ chức dịch vụ cá nhân và doanh nghiệp khác nhau cũng sử dụng Exchange ActiveSync, bao gồm Outlook.com và Office 365.

ActiveSync 4.5

Hướng dẫn

Một số chú ý khi dùng ActiveSync:

1. Nếu bạn kết nối thiết bị với hơn hai máy tính, bạn chỉ có thể chọn tối đa hai trong chúng để làm một liên hệ chuẩn, với các máy tính khác, bạn có thể chọn loại liên hệ khách (guest partnership) để đọc dữ liệu trong máy WM.

2. ActiveSync chỉ cho phép bạn đồng bộ với một tài khoản e-mail duy nhất, do đó bạn cần quyết định máy nào sẽ được đồng bộ hóa e-mail, và trên máy thứ 2, bạn cần bỏ dấu chọn hộp Inbox khi đồng bộ hóa dữ liệu.

3. ActiveSync chỉ đồng bộ hóa dữ liệu với Microsoft Outlook, bạn đừng cố gắng đồng bộ hóa dữ liệu giữa WM và máy tính với bất cứ chương trình quản lý thông tin cá nhân (Personal Information Management - PIM) nào khác kể cả Outlook Express bằng ActiveSync.

4. ActiveSync chỉ đồng bộ hóa trong các thư mục gốc của Task (công việc), Contact (liên hệ), Note (ghi chú), do đó bạn cần sắp xếp lại dữ liệu trên Microsoft Outlook tại máy tính trước khi tiến hành đồng bộ hóa dữ liệu.

5. ActiveSync chỉ cho phép các dữ liệu đồng bộ được nằm tại bộ nhớ chính của thiết bị, do đó thao tác sao lưu bộ nhớ chính thường xuyên là rất cần thiết.

6. ActiveSync không cho phép tạo một partnership bằng sử dụng kết nối WiFi.

Tổng hợp