aCurrency Pad for tablet for Android 5.35 Chuyển đổi tiền tệ

  • Phát hành Sam Lu
  • Đánh giá
  • Lượt tải 408
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,8 MB
  • Cập nhật 27/07/2013
  • Yêu cầu Android 3.1 and up

Giới thiệu

aCurrency Pad for tablet là công cụ hữu hiệu dùng cho máy tính bảng để chuyển đổi hơn 180 loại tiền tệ khác nhau với thời gian cập nhật tỷ giá hối đoái theo từng giờ.

aCurrency Pad for tablet

Tính năng:

- Theo dõi nhiều cặp tiền tệ.

- Bảng lịch sử, 7 ngày tới 2 năm.

- Bảng biểu hiển thị sự thay đổi giữa 2 ngày.

- Widget màn hình chính -1x1, 2x2.

- Máy tính tỷ giá hối đoái 1-1.

- Chuyển đổi đảo ngược.

- Chụp ảnh màn hình để chia sẻ.

- Tự động cập nhật tỷ giá hối đoái.

- Kéo và thả cặp tiền tệ để xóa hoặc thay đổi lựa chọn.

- Hỗ trợ chế độ portrait & landscape.

- Cho phép truy cập offline.

Đặng Hương