Add To Google Reader Safari Extension

  • Phát hành Rob Wilkerson
  • Đánh giá
  • Lượt tải 371
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 50 KB
  • Cập nhật 14/08/2014
  • Yêu cầu Safari

Giới thiệu

Tiện ích mở rộng này của Rob Wilkerson có khả năng thực hiện đúng như tên gọi của nó: Thêm RSS feed của trang hiện tại vào tài khoản Google Reader của bạn thông qua các nút trên thanh công cụ.

Thanh công cụ chính có các nút “đại diện” cho rất nhiều tiện ích mở rộng: Shortenz Linkz, AdBlock, InstapaperIt, Duplicate Tab, Exposer, Translate và Greader. Bên dưới sẽ là thanh của Twitter và Widgets.