Afaria for Android

  • Phát hành Sybase Inc
  • Đánh giá
  • Lượt tải 292
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 494 KB
  • Cập nhật 09/05/2011
  • Yêu cầu Android

Giới thiệu

Afaria ứng dụng linh hoạt, quản lý thiết bị di động và các giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp. Afaria cung cấp cho bạn với một giao diện quản trị duy nhất để quản lý tập trung, an toàn triển khai các dữ liệu di động, các ứng dụng các thiết bị di động.

An Nhiên (theo Sybase)