aFirewall call and sms blocker for Android 4.5.2.3 Chặn tin nhắn và cuộc gọi hiệu quả cho Android

 • Phát hành Lucky-dog
 • Đánh giá
 • Lượt tải 219
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,2 MB
 • Cập nhật 08/09/2014
 • Yêu cầu Android 2.2.x and up

Giới thiệu

aFirewall nghĩa là Android Firewall. Nó cho phép người dùng cấu hình các rule để chặn những cuộc gọi hoặc tin nhắn ở các thời điểm khác nhau. Không chỉ vậy, ứng dụng này hỗ trợ cả rule theo định kỳ và rule trong thời gian ngắn.

Những điều căn bản về aFirewall:

 • Nhằm đảm bảo aFirewall có quyền cao hơn để giám sát các tin nhắn đến, hãy cài đặt aFirewall trước khi cài ứng dụng tin nhắn bên thứ 3 khác như Go SMS Pro, Handcent,...
 • Black list là danh sách mặc định cần phải chặn. Theo mặc định, người dùng chỉ việc cho số điện thoại vào danh sách đen khi muốn chặn chúng. Tích vào Unknown and private trong black list để chặn những cuộc gọi không rõ/ cá nhân/ bị hạn chế hay cuộc gọi ẩn danh.
 • Những số trong danh sách bảo vệ sẽ không bị chặn, bảo vệ những cuộc hội thoại hỗ trợ ẩn tin nhắn SMS, MMS hoặc cuộc gọi của danh sách các số được bảo vệ.

Rule dùng để làm gì:

 • Chế độ treo nhiều cuộc gọi cũng được hỗ trợ. Người dùng có thể chuyển tiếp các cuộc gọi bị chặn sang voicemail hoặc một số không tồn tại. Bạn cũng thiết lập được cho aFirewall chấp nhận và treo các cuộc gọi bị chặn để tránh forward sang voicemail.
 • Hướng dẫn chặn danh sách nhóm: Người dùng có thể thiếp lập danh sách Call Blocking và Message Blocking riêng biệt nhau.

Dữ liệu aFirewall:

 • Hỗ trợ sao lưu tất cả dữ liệu aFirewall sang sổ địa chỉ thẻ nhớ SD theo định dạng xml; và khôi phục lại cài đặt aFirewall từ sổ địa chỉ của thẻ nhớ.
 • Phụ thuộc vào ứng dụng BackupToEmail, hỗ trợ sao lưu bản ghi những gì đã chặn và bản ghi bảo vệ sang Gmail.

Bảo mật aFirewall:

 • Hỗ trợ bảo vệ mật khẩu/mật khẩu giả.
 • Hỗ trợ ẩn icon ứng dụng aFirewall, người dùng có thể mở nó với SimpleDialer.

Tính năng thêm:

 • Hỗ trợ chặn cuộc gọi đi.
 • Hỗ trợ ký tự đại diện tiền tố.
 • Hỗ trợ chặn từ khóa trong SMS.
 • Hỗ trợ chặn tiin nhắn SMS từ địa chỉ email, nhưng aFirewall không hỗ trợ chặn email.

aFirewall call and sms blocker for AndroidaFirewall call and sms blocker for AndroidaFirewall call and sms blocker for Android

Hạn chế:

Những phân quyền dưới đây chỉ được trao cho hệ thống hoặc chữ ký ứng dụng bởi hệ điều hành android, dựa vào những thay đổi từ Google, người dùng có thể cần phải root điện thoại và chuyển đổi aFirewall sang ứng dụng hệ thống để sửa các lỗi liên quan trong điện thoại dù aFirewall đã cố gắng giải quyết chúng.

android.permission.MODIFY_PHONE_STATE: Thay đổi từ Android 2.3 và yêu cầu bởi answerCall và cancelMissedCallNotification.

android.permission.WRITE_APN_SETTINGS: Thay đổi từ android 4.0 và yêu cầu bởi truy vấn ApnSettings để download đính kèm trong tin nhắn MMS.

android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS: Thay đổi từ Android 4.2 và yêu cầu bởi chế độ airplane on/ off.

Người dùng có thể sử dụng link2SD miễn phí, apps2ROM miễn phí để chuyển đổi aFirewall sang hệ thống.

Lam Le