AMIS CRM for iOS 2.0 Phần mềm quản trị bán hàng

 • Phát hành Misa
 • Đánh giá
 • Lượt tải 113
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 4,1 MB
 • Cập nhật 27/09/2013
 • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

AMIS.CRM Mobile là phiên bản mobile của Phần mềm Quản trị Bán hàng trong hệ thống Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN được phát triển bởi Công ty Cổ phần MISA.

Các chức năng chính mà AMIS.CRM Mobile cung cấp:

Chiến dịch:

 • Tra cứu danh sách khách hàng mục tiêu của từng chiến dịch đang thực hiện.
 • Thực hiện gọi điện, gửi Email, gửi SMS cho khách hàng.
 • Cập nhật tình trạng giao dịch và ghi nhận các phản hồi của khách hàng trong quá trình giao dịch.

Khách hàng:

 • Tra cứu danh sách khách hàng
 • Thực hiện gọi điện, gửi Email, gửi SMS cho khách hàng
 • Cập nhật thông tin liên hệ của khách hàng

Tiềm năng:

 • Tra cứu danh sách tiềm năng
 • Thực hiện gọi điện, gửi Email, gửi SMS cho khách hàng tiềm năng
 • Cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng

Cơ hội:

 • Tra cứu thông tin các cơ hội đang thực hiện
 • Thực hiện gọi điện, gửi Email, gửi SMS liên hệ với khách hàng để theo đuổi, xúc tiến cơ hội
 • Cập nhật thông tin cơ hội

Lịch hẹn:

 • Cho phép theo dõi và tạo được lịch hẹn với khách hàng.

Báo cáo:

 • Cung cấp các báo cáo quản trị đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng người dùng cụ thể: nhân viên kinh doanh, quản lý bán hàng, giám đốc kinh doanh.

Tính năng mới trong phiên bản 2.0

Bổ sung tính năng xem báo cáo Doanh số theo:

 • Cơ hội
 • Đơn hàng

Tính năng mới trong phiên bản 1.1:

- Bổ sung phân hệ hợp đồng
- Hotfix báo cáo
- Đổi giao diện theo facebook style
- Fix bugs.

AMIS CRM for iOSAMIS CRM for iOSAMIS CRM for iOS