Android System Cleaner for Android 4.0 Dọn dẹp hệ thống nhanh chóng

 • Phát hành Aaron
 • Đánh giá
 • Lượt tải 2.734
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 389 KB
 • Cập nhật 24/05/2014
 • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

Android System Cleaner là công cụ dọn dẹp hệ thống nhanh chóng và dễ dàng. Với công cụ này, bạn có thể xóa cache, dữ liệu, lịch sử tìm kiếm, nhật ký cuộc gọi và các thiết lập mặc định.

Tính năng chính:

 • Xóa bộ nhớ cache cho tất cả các ứng dụng.
 • Xóa quy trình hệ thống.
 • Xoá lịch sử trình duyệt.
 • Xóa bớt những dữ liệu clipboard.
 • Xóa nhật ký cuộc gọi.
 • Xóa lịch sử tìm kiếm thị trường, Gmail, Google Maps, Google.

Android System Cleaner

Đặng Hương