Animals Link for Android Game cho Android

  • Phát hành tndev
  • Đánh giá
  • Lượt tải 592
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,9 MB
  • Cập nhật 18/06/2012
  • Yêu cầu Android 1.5 và mới hơn

Giới thiệu

Animals Link là một loại trò chơi của Kyodai (giống như Pair Up, Fruit Link, Pika Connect, Pika 2012, và một số trò chơi khác).

Trong trò chơi, bạn phải kết nối 2 động vật giống hệt nhau. Nếu 2 loài động vật có thể được kết nối hơn 3 dòng thì không hợp lệ.

Animals Link có 4 chế độ chơi: chế độ chơi cho trẻ em (phù hợp cho trẻ em), mới bắt đầu chơi, Semi-Pro và Pro. Mỗi chế độ có mức độ khó khăn khác nhau.

Animals Link for Android

Animals Link for Android

Phương Lan