App Manager For Android Quản lý các ứng dụng

  • Phát hành Gannicus
  • Đánh giá
  • Lượt tải 507
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 388 KB
  • Cập nhật 16/02/2012
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

App Manager là công cụ giúp quản lý các ứng dụng rất nhanh chóng và dễ dàng. Có thể phân nhóm ứng dụng vào các thư mục khác nhau để dễ dàng quản lý.

Tính năng chính:

- Phân loại ứng dụng.

- Tùy chỉnh thư mục.

- Tạo ra các shortcut thư mục trên màn hình chính.

- Dễ dàng khởi chạy và quản lý.

 App Manager For Android

Tuyết Mai