App Protector Lite For Android Bảo vệ ứng dụng

  • Phát hành Carrot App
  • Đánh giá
  • Lượt tải 626
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 563 KB
  • Cập nhật 01/03/2012
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

App Protector Lite là công cụ bảo vệ quyền riêng tư cho thiết bị Android. Ứng dụng này có thể khóa bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại: SMS, Message, Gmail, Photo, Gallery, Market.

Người dùng có thể chọn chỉ khóa các ứng dụng quan trọng, trong khi các ứng dụng khác vẫn được mở khóa. Không còn phải lo lắng về việc dữ liệu bị rò rỉ hay bạn bè biết về bí mật bạn không muốn chia sẻ nữa.

Các tính năng chính:

- Khóa với mật khẩu bảo vệ..

- Chế độ khóa Automatic Locking và Manual Locking.

- Bao gồm Locale Plugin và Tasker Plugin.

- Widget để khóa và mở khóa nhanh hơn.

- Tích hợp sẵn tính năng khôi phục mật khẩu.

- Mạnh mẽ và tùy biến được.

App Protector Lite For Android 

Tuyết Mai