Application Protection for Android Bảo vệ ứng dụng và dữ liệu

  • Phát hành RuimanInfo
  • Đánh giá
  • Lượt tải 801
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 289 KB
  • Cập nhật 02/04/2012
  • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

Application Protection là công cụ cho phép bạn bảo vệ ứng dụng và dữ liệu khi cho người khác hoặc trẻ em mượn điện thoại.

Tính năng:

- Tránh cài đặt một số ứng dụng hay phần mềm độc hại không mong muốn.

- Ngăn chặn xem những thông tin cá nhân mà bạn không muốn chia sẻ.

- Không thể thay đổi cài đặt điện thoại (có thể thay đổi thiết lập khóa màn hình để tiết kiệm thời gian mở khóa).

- Gửi email sau khi nhập sai mã 10 lần.

Application Protection for Android

Đặng Hương