ArchiDroid For Android 1.1.2 Giải nén file lưu trữ

 • Phát hành ArchiDroid
 • Đánh giá 1 đánh giá
 • Lượt tải 2.629
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 474 KB
 • Cập nhật 05/09/2014
 • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

ArchiDroid là tiện ích có thể giải nén hầu hết các định dạng lưu trữ: RAR, ZIP, TAR, GZIP, BZIP2 và 7zip rất dễ dàng và nhanh chóng.

Một số tính năng chính:

 • Giải nén các file lưu trữ RAR, ZIP, TAR, GZIP (gz), BZIP2 (bz2), tar.bz2, tar.gz và 7ZIP (7z).
 • Giải nén các file lưu trữ ZIP và RAR bị mã hóa (bảo vệ bằng mật khẩu).
 • Dễ dàng chuyển tới thư mục chứa file giải nén.
 • Dễ dàng tạo hoặc mã hóa file lưu trữ Zip.

ArchiDroid For Android 

Tuyết Mai