Auto WiFi Off for Android 1.0 Tự động tắt WiFi cho thiết bị Android

  • Phát hành Thebes Apps
  • Đánh giá
  • Lượt tải 180
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 594 KB
  • Cập nhật 01/06/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

Chúng ta đều biết rằng việc để WiFi mở sẽ làm tiêu hao pin thiết bị nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy, chắc chắn sẽ tốt hơn nếu WiFi được tự động tắt đi khi không còn kết nối tới hệ thống mạng WiFi nào.

Auto WiFi Off chính là tiện ích mạnh mẽ để giúp người sử dụng tiết kiệm pin cho thiết bị Android thông qua việc tự động tắt WiFi khi không kết nối tới hệ thống mạng WiFi nào trong khoảng thời gian xác định.

Ứng dụng này sẽ thêm một vài điểm truy cập tìm kiếm trên thiết bị của bạn. Nếu không muốn sử dụng trang tìm kiếm mới đó, bạn có thể bỏ qua hoặc xóa nó đi mà không gây hại gì.

Auto WiFi Off for AndroidAuto WiFi Off for Android

Đặng Hương