BaoLaoDongOnline Mobile for Android 1.0 Đọc báo Lao động

 • Phát hành ePapersmart
 • Đánh giá
 • Lượt tải 54
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,2 MB
 • Cập nhật 06/11/2012
 • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

BaoLaoDongOnline Mobile là ứng dụng đọc tin tức từ báo điện tử laodong.com.vn trên Android Mobile.

Các chức năng chính:

 • Đọc offline (không cần Internet).
 • Hỗ trợ vuốt sang trái/phải để xem tin khác.
 • Tự động cập nhật.
 • Tải hình ảnh trong bài viết để xem offline.
 • Album tất cả hình ảnh của các tin tức.
BaoLaoDongOnline Mobile for Android BaoLaoDongOnline Mobile for Android BaoLaoDongOnline Mobile for Android