Batch PDF Burst Phần mềm chụp các tài liệu PDF

  • Phát hành Dreamify
  • Đánh giá
  • Lượt tải 292
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,8 MB
  • Cập nhật 24/07/2013
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7

Giới thiệu

Batch PDF Burst là một tiện ích tiện dụng được thiết kế để cho phép bạn chụp các tài liệu PDF của bạn một cách dễ dàng.

Các tính năng của ứng dụng được bố trí tương tự như Microsoft Office 2010. Chương trình cung cấp một công cụ tiết kiệm thời gian để xử lý tập tin Batch với số lượng lớn một cách dễ dàng.

Batch PDF Burst

Tuyết Mai (Theo CNet)