Battery Manager cho Android Tiết kiệm pin hiệu quả cho điện thoại

 • Phát hành For2w
 • Đánh giá
 • Lượt tải 886
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 165 KB
 • Cập nhật 30/09/2014
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Battery Manager là ứng dụng giúp cải thiện và hiển thị hiện trạng của pin, giúp điện thoại cua rbanj chạy nhanh và mượt hơn.

 Battery Manager for Android

Các tính năng chính:

 • Hiển thị % lượng pin còn lại và bảo trì pin
 • Hiển thị thời gian sử dụng nhiều nhất và ít nhất
 • Quản lý Wifi
 • Quản lý Bluetooth
 • Quản lý độ sáng tối và đặt thời gian màn hình chờ
 • Cài đặt GPS
 • Chuyển 3G
 • Xóa tác vụ.

Lamle