PDF Viewer cho Android 1.1 Ứng dụng đọc file PDF

 • Phát hành Joseph Paul Cohen
 • Đánh giá
 • Lượt tải 2.156
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,5 KB
 • Cập nhật 05/09/2014
 • Yêu cầu Android 4.0 and up

Giới thiệu

PDF Viewer là ứng dụng cần thiết cho người dùng điện thoại Android khi muốn mở bản đính kèm email có gắn file PDF hoặc muốn lưu dữ liệu trên thiết bị trong định dạng PDF. PDF Viewer sẽ dịch dữ liệu PDF với chất lượng như ở máy tính và với tốc độ thực hiện nhanh. Phần mềm này cung cấp tính năng điều hướng dữ liệu, zoom, tìm kiếm đoạn văn, hỗ trợ bookmark, hỗ trợ link, hỗ trợ dữ liệu PDF đã quét hoặc gửi qua máy fax,... PDF Viewer có những công nghệ mở file PDF tiên tiến nhất hiện nay dành cho thiết bị Google Android.

Các tính năng chính:

 • Công nghệ dịch nhanh chóng
 • Tìm kiếm văn bản
 • Bookmark
 • Link đính kèm
 • Hỗ trợ file PDF đã mã hóa/mật khẩu bảo vệ.

Lamle