Bí mật về thế giới thực vật for Android 1.1.8 Sách khoa học

  • Phát hành Active Mobile
  • Đánh giá
  • Lượt tải 34
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2 MB
  • Cập nhật 22/10/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 trở lên

Giới thiệu

Trên thế giới có bao nhiêu loài thực vật. Thực vật và động vật, loài nào nhiều hơn? Tại sao cấu tạo về hình thái tế bào ở các bộ phận của thực vật khác nhau?

Bạn có biết tính đa dạng của sinh vật không? Ở Nam cực và Bắc cực có thực vật không?

Bí mật về thế giới thực vật for Android

Bí mật về thế giới thực vật for Android