Biển báo giao thông for iOS 1.0.0 Tra cứu thông tin biển báo giao thông

  • Phát hành Ton Nguyen
  • Đánh giá
  • Lượt tải 105
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 5,5 MB
  • Cập nhật 22/04/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng miễn phí giúp tra cứu thông tin các biển báo giao thông đường bộ. Giúp mọi người hiểu rõ ý nghĩa các biển báo, và chấp hành luật lệ giao thông.

Biển báo giao thông for iOSBiển báo giao thông for iOSBiển báo giao thông for iOS