Biển báo giao thông for Android 1.0 Tra cứu thông tin biển báo giao thông

 • Phát hành Ton Nguyen
 • Đánh giá
 • Lượt tải 105
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,5 MB
 • Cập nhật 17/05/2013
 • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng miễn phí giúp tra cứu thông tin các biển báo giao thông đường bộ. Giúp mọi người hiểu rõ ý nghĩa các biển báo, và chấp hành luật lệ giao thông.

Ứng dụng bao gồm:

 • Biển báo cấm.
 • Biển báo nguy hiểm.
 • Biển hiệu lệnh.
 • Biển chỉ dẫn.
 • Biển phụ.
 • Danh sách vạch kẻ đường.

Biển báo giao thông for AndroidBiển báo giao thông for AndroidBiển báo giao thông for Android