Biểu ngữ Chúc mừng Sinh nhật Template biểu ngữ chúc mừng sinh nhật

  • Phát hành Microsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 579
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 77,1 KB
  • Cập nhật 04/02/2013
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Chỉ một dòng chữ "Chúc mừng Sinh nhật" đơn điệu là chưa đủ.

Với biểu ngữ này, mỗi chữ cái có một hình minh họa theo chủ đề sinh nhật ở phía sau - ngọn nến, món quà, quả bóng bay hoặc chiếc bánh - màu xanh dương, xanh lam, tím hoặc đỏ. Hãy in các chữ cái và sắp xếp biểu ngữ để mọi người biết rằng ai đó mới thêm một tuổi.

Biểu ngữ Chúc mừng Sinh nhật

Phù hợp với Microsoft PowerPoint 2013.