BLBLab for Android 1.05 Thư viện bài hát

  • Phát hành Tran Dong Chau
  • Đánh giá
  • Lượt tải 10
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,4 MB
  • Cập nhật 05/01/2013
  • Yêu cầu Android 3.0 trở lên

Giới thiệu

Thư viện bài hát tiếng Việt và tiếng Anh. Bao gồm Karaoke list cho đầu Karaoke Arirang và California! Bạn có thể tìm bày hát theo tên hoặc theo lời nhạc!

Bạn có thể sữa đổi hoặc thêm lời cho bài hát.

Đặc biệt là chức năng đánh tiếng Việt trực tiếp mà không cần cài thêm bất cứ bàn phím tiếng Việt nào!

BLBLab for Android BLBLab for Android