Bluetooth Share HD Lite for iOS Công cụ chia sẻ file qua Bluetooth cho iOS

 • Phát hành Asif Khalyani
 • Đánh giá
 • Lượt tải 934
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,6 MB
 • Cập nhật 23/06/2012
 • Yêu cầu iOS 3.2 or later

Giới thiệu

Bluetooth Share HD Lite for iOS là ứng dụng miễn phí chia sẻ ảnh, file và contact giữa 2 thiết bị iOS thông qua kết nối Bluetooth.

Với Bluetooth Share, bạn có thể dễ dàng gửi ảnh, contact và chia sẻ file qua Bluetooth giữa 2 thiết bị iPhone/iPod Touch/iPad.

Tính năng chính:

 • Dễ dàng với nút Connect trên 2 thiết bị
 • Chia sẻ file từ tài liệu nội bộ thông qua Bluetooth
 • Chia sẻ số liên lạc từ danh bạ
 • Chia sẻ ảnh từ thư viện ảnh
 • Chuyển file giữa iPad và máy tính thông qua cáp USB 

Minh Lộc