Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 có bảng ma trận đề thi

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.854
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 269 KB
  • Cập nhật 16/01/2017

Giới thiệu

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017 là bộ đề thi định kì cuối học kì 1 môn Toán được tổng hợp bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi theo TT 22 kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo và tải về trọn bộ đề thi cùng đáp án.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 số 1

A/ Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 1, 0, 7, 6, là:

A. 1          B. 0          C. 5          D. 6

Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 6, 8 , 7, 9 là:

A. 6          B. 8         C. 7          D. 10

Câu 3. Kết quả phép tính: 10 – 3 + 1 =

A. 6          B. 7          C. 8            D. 5

Câu 4. 5 + 4..... 4 + 5. Điền dấu vào chỗ chấm:

A. >         B. <            C. =

Câu 5. Số điền vào ô trống trong phép tính 6 = 3 + ...

A. 3           B. 5             C. 2              D. 6

Câu 6. Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, ...., 9. là:

A. 5            B. 6             C. 7               D. 8

Câu 7.

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn lại: ...quả chanh?

A. 5           B. 6             C. 4             D. 3

Câu 8. Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

A. 6       B. 5       C. 8           D.7

II. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 2: (1 điểm) Tính:

6 + 1 + 1= ...             5 + 2 + 1= ...            10 – 3 + 3 =...

Bài 3: (1 điểm) <, >, =

2 + 3 ....5           2 + 2....1 + 2                      1 + 4 ....4 + 1

2 + 2.....5           2 + 1....1 + 2                      5 + 0.....2 + 3

Bài 4: (1 điểm)

Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 5: (0,5 điểm)

Hình bên có:

 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

- . . . . . . . . . . . . hình tam giác.

- . . . . . . . . . . . . . hình vuông

Đề thi học kì 1 môn Toán số 2

Bài 1 (1 điểm): Số?

 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 2 (1 điểm): Viết số?

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 3 (1 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1) 4 + 4 + 2 = ..........                      2) 10 - 5 – 0 = ...........

A. 8                                                        A. 5
B. 9                                                        B. 6
C. 10                                                      C. 7

Bài 4 (2 điểm): Tính?

 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 5 (1 điểm): Số?

... + 2 = 5                   6 + ... = 6

A. 2                             A. 0
B. 3                             B. 1
C. 4                             C. 2

Bài 6 (1 điểm): Điền số?

Hình bên có:

 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

a. Có ..............hình tam giác.

b. Có ..............hình vuông.

Bài 7 (2 điểm): Viết phép tính thích hợp?

 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 8 (1 điểm): <, >, =

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1