Bubble Mix 3 in 1 for iPad Game bắn bong bóng cho iPad

 • Phát hành nerByte GmbH
 • Đánh giá
 • Lượt tải 527
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 4,1 MB
 • Cập nhật 20/08/2012
 • Yêu cầu iOS 3.2 or later

Giới thiệu

Bubble Mix 3 in 1 for iPad là game bắn bóng cho iPad với 3 chức năng hấp dẫn.

Bubble Mix 3 in 1 bao gồm 3 chức năng: bắn bóng, di chuyển bóng và thêm bóng.

Tính năng:

 • Phản ứng chuỗi phá vỡ bóng
 • Điểm thưởng khi phá vỡ nhiều bóng
 • Bảng điểm nội bộ
 • Bảng điểm online
 • Tích hợp Facebook
 • 5 màu bóng tuyệt đẹp
 • Bóng 2 màu
 • Tính năng tạm dừng
 • Âm thanh hiệu ứng
 • Chế độ bắn bóng với 10 level hoặc bắn bóng không giới hạn 

Minh Lộc