Camera Fun for iOS 4.1 Hiệu ứng cho ảnh và video

 • Phát hành SpiceLoop
 • Đánh giá
 • Lượt tải 2.428
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 10,5 MB
 • Cập nhật 11/09/2014
 • Yêu cầu iOS 4.2 or later

Giới thiệu

Camera Fun for iOS là ứng dụng chụp ảnh/quay video hiệu ứng trực tiếp trên iPhone/iPad.

6 lens tuyệt đẹp:

 • Canvas, Color X-Ray, Mirror
 • Pinch, Sepia, Sketch

Camera Fun for iOS

Nâng cấp lên phiên bản Pro để trải nghiệm 28 loại lens độc đáo:

 • Alphabet, Avatar, Black & White
 • Blueprint, Bulge, Canvas
 • Chalk, Chess, Color X-Ray
 • Emboss, Glass, Mirror
 • Neon, Night Vision, Oil Brush
 • Pinch, Pixel, Poster
 • Sepia, Sketch, Stretch
 • Swirl, Thermal, Tunnel
 • Vintage Sketch, Water Color, Wave, X-Ray 

Minh Lộc