Cảnh Hi Vương Phi for Android 2.1.5 Truyện xuyên không

  • Phát hành Active Mobile
  • Đánh giá
  • Lượt tải 274
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,9 MB
  • Cập nhật 25/10/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 trở lên

Giới thiệu

Nàng là người thừa kế duy nhất của bang Ngọc Long – Long Nữ. Nàng là người nối nghiệp tập đoàn tài chính duy nhất của thế giới - Ngọc Thiên.

Cảnh Hi Vương Phi for Android

Nàng ở thế kỉ 21 so với Kha Nam còn vang danh trinh thám. Nàng chính là Ngọc Tử Tuyền...

Trong khi máy bay gặp sự cố, nàng xuyên qua. Chấm dứt? hay bắt đầu? Ngọc Tử Tuyền bị đưa đến một thế giới xa lạ, cuộc sống của nàng sẽ như thế nào đây?

Cảnh Hi Vương Phi for Android