Carousel Telephony Adapter

  • Phát hành NCH Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 416
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 178,8 KB
  • Cập nhật 13/10/2010
  • Yêu cầu Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT

Giới thiệu

Carousel là phần mềm cho phép kết nối các cuộc gọi VoIP đến các đường điện thoại thông thường và ngược lại bằng cách sử dụng một trong số các thiết bị điện thoại chuyên nghiệp. Nó làm việc như một FXO gateway ảo. Bạn có thể cài đặt nó như một dịch vụ trên bất cứ máy tính Windows nào. Các cuộc gọi sẽ được chuyển hướng sang các đường điện thoại tương tự PSTN qua một bảng mạch điện thoại.