Quản Lý Chi Tiêu for Android 1.11.5 Ứng dụng quản lý chi tiêu hàng ngày

 • Phát hành Michael Totschnig
 • Đánh giá
 • Lượt tải 288
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,7 MB
 • Cập nhật 21/01/2014
 • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Đây là ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân hàng ngày, giúp bạn kiểm soát được thông tin tài chính của mình.

Tính năng chính của ứng dụng:

 • Ghi nhận chi tiêu hàng ngày, thu nhập, tài sản, nợ.
 • Nhiều nhật kí chi tiêu và đơn vị tiền tệ.
 • Tùy chỉnh tài khoản.
 • Tính cân bằng tích lũy.
 • Xuất nhập dữ liệu ra file CSV và lưu trên SDcard.
 • Đồ thị.
 • Bảo mật.

Chi tiêu hàng ngày for AndroidChi tiêu hàng ngày for AndroidChi tiêu hàng ngày for Android