Chon so for Android 1.7 Game chọn số

  • Phát hành MacGia
  • Đánh giá
  • Lượt tải 31
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 744 KB
  • Cập nhật 02/11/2012
  • Yêu cầu Android 1.5 trở lên

Giới thiệu

Trò chơi này rất đơn giản, người chơi viết vào đôi giấy từ 1 đến 100.

2 người chơi dùng 2 màu viết khác nhau để chọn những con số theo thứ tự từ nhỏ đến N. Khi đã chọn xong đến số N, người thắng là người nhanh mắt chọn nhiều số nhất.

Chon so for Android Chon so for Android Chon so for Android Chon so for Android