Cổ tích: Bánh chưng bánh giày for iPad 1.0 Truyện cổ tích Việt Nam

  • Phát hành Bui Hieu
  • Đánh giá
  • Lượt tải 134
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 24,1 MB
  • Cập nhật 24/04/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng là một phần của kho tàng truyện cổ tích Việt Nam - Bánh chưng bánh giày.

Ngày xưa, đời Hùng Vương thứ 6, các hoàng tử đều văn hay võ giỏi nhưng lại không thích lao động chân lấm tay bùn, duy chỉ có hoàng tử Lang Liêu tính tình hiền hậu chăm chỉ lao động. Một hôm, vua hùng cho gọi các con đến và bảo rằng ai dâng được lễ vật vừa ý vua trong ngày hội lớn đầu năm sẽ được truyền ngôi...

Cổ tích: Bánh chưng bánh giày for iOSCổ tích: Bánh chưng bánh giày for iOS