Combat Heli for iOS Game trực thăng Heli cho iPhone

  • Phát hành iTechGen
  • Đánh giá
  • Lượt tải 476
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 45,1 MB
  • Cập nhật 24/09/2012
  • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

Combat Heli for iOS là game điều khiển trực thăng hiện đại trên iPhone/iPad.

Combat Heli for iOS

Combat Heli là một game nhỏ và miễn phí. Nhiệm vụ của người chơi là khởi động động cơ, bay và hạ cánh an toàn.

Đây là một game lái máy bay nhỏ và đơn giản, không phải bộ mô phỏng.

Yêu cầu: iPhone 3GS, iPhone 4, iPad & iPad2 

Minh Lộc