Cùng nhau học Tiếng Nhật for iOS 2.3 Ứng dụng học Tiếng Nhật

  • Phát hành Pengli Li
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 732
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 229 MB
  • Cập nhật 24/01/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Chương trình “Cùng nhau học tiếng Nhật” do đài  cung cấp. NHK World là dịch vụ phát thanh quốc tế thuộc Hãng phát thanh truyền hình NHK.

Ngoài phát thanh quốc tế, NHK World còn có dịch vụ truyền hình quốc tế và dịch vụ Internet.

Thông qua hình thức kịch phát thanh, mỗi bài học sẽ cung cấp cho bạn một cách diễn đạt hữu ích. Đến bài học số 50, bạn sẽ nắm vững được 50 cách diễn đạt dễ áp dụng trong nhiều tình huống.

Một số điểm mới trong ứng dụng này:

  • Thêm âm thanh.
  • Điều chỉnh quảng cáo.
Cùng nhau học Tiếng Nhật for iOS Cùng nhau học Tiếng Nhật for iOS Cùng nhau học Tiếng Nhật for iOS