Cyberfox Web Browser 22 Trình duyệt web Cyperfox

 • Phát hành 8pecxstudios
 • Đánh giá
 • Lượt tải 340
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 28,8 MB
 • Cập nhật 18/11/2013
 • Yêu cầu Windows Vista/7/8

Giới thiệu

Cyberfox Web Browser là trình duyệt web phổ biến dựa trên mã nguồn Mozilla Firefox, đi kèm với Visual Studio bằng cách sử dụng Windows 8 SDK. Đây là một trong những trình duyệt web được tối ưu hóa cho hệ thống Windows 64 bit.

Cyperfox

Tính năng chính:

 • Trình duyệt web x64 bit
 • Được hỗ trợ bởi mã nguồn Mozilla
 • Đi kèm với Visual Studios 2012
 • Sử dụng Windows 8 SDK thay cho Vista SDK
 • Hỗ trợ bởi Help Of Intel C ++ Compiler

Tổng hợp