Đại Đường Song Long Truyện for Android 1.0 Truyện lịch sử

  • Phát hành Luu Tien Dung
  • Đánh giá
  • Lượt tải 195
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 16 MB
  • Cập nhật 18/10/2012
  • Yêu cầu Android 2.0 trở lên

Giới thiệu

Câu chuyện xảy ra vào đời nhà Tùy. Tùy Dạng Đế hoan dâm vô độ khiến khắp nơi bá tánh lầm than, khổ không kể xiết thiên hạ loạn lạc.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng 2 thanh niên mồ côi từ nhỏ vô tình có đuợc bí kíp Truờng Sing Quyết. Họ sau khi luyện thành, đã thành cao thủ vỏ lâm và 1 lòng cứu bá tánh khỏi cảnh đói khổ này.

Đại Đường Song Long Truyện for Android

Đại Đường Song Long Truyện for Android

Đại Đường Song Long Truyện for Android