Đài Việt for iOS 3.0 Nghe Radio miễn phí

 • Phát hành Ultra Banana
 • Đánh giá
 • Lượt tải 157
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2 MB
 • Cập nhật 01/11/2012
 • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng cung cấp miễn phí cho bạn thưởng thức 4 kênh Radio Tiếng Việt về các vấn đề giao thông, văn hóa, thể thao, chính trị trong và ngoài nước.

Thông tin được cập nhật liên tục và chuẩn nhất tới bạn nghe Đài Việt.

 • VOV Giao Thông TP.Hà Nội.
 • VOV Giao Thông TP.Hồ Chí Minh.
 • Việt Nam Washington DC Radio
 • RFA Tiếng Việt - Radio Free Asia.
 • Hỗ trợ duyệt và tìm video từ Youtube.
 • Lướt mạng xã hội Facebook & Twitter ngay tại ứng dụng.
Đài Việt for iOS Đài Việt for iOS Đài Việt for iOS Đài Việt for iOS