Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (Đề 7) Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán

  • Phát hành Phòng GD-ĐT Đồng Nai
  • Đánh giá 42 đánh giá
  • Lượt tải 7.202
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 189 KB
  • Cập nhật 18/04/2016

Giới thiệu

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán

Đề kiểm tra học kì II môn Toán dành cho học sinh lớp 7 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nhơn Trạch, Đồng Nai

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn - THCS Văn Lương, Bà Rịa Vũng Tàu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Sinh học - Đề số 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết