Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 - Trường TH Lâm Xuyên Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

  • Phát hành PNE
  • Đánh giá 60 đánh giá
  • Lượt tải 11.640
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 31,5 KB
  • Cập nhật 21/04/2016

Giới thiệu

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán dưới đây là Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 - Trường tiểu học Lâm Xuyên. Mời các em học sinh tải đề thi này về và ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2.

Đề thi học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 2

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG TH&THCS LÂM XUYÊN

Thứ …….. ngày …. tháng …. năm 2012

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Môn : Toán (35 phút)

Họ và tên:.............................................................. Lớp: 2…

Đề bài:

Bài 1: Số liền sau của số 499 là:
A. 497            B. 498             C. 500

Bài 2: Điền dấu >, <, = tương ứng

457 …….. 467              650………650
299……... 399              401……... 397

Bài 3: Giá trị của biểu thức 20 : 2 – 5 là:
A. 7            B. 4            C. 5

Bài 4: Giá trị của trong biểu thức x * 3 = 12 là:
A. 6           B. 4              C. 5

Bài 5: Đặt tính rồi tính
738 + 241                         846 – 734                       48 + 37                   92 – 19

………….                           ………….                        ………..                  …………
…………..                         …………..                        ………..                  ………..  
……………                       …………..                        ………..                  ………..  

Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
1m = …....dm                    100cm = ……..m
1m =…….cm                    10dm = ………m

Bài 7: Số hình tứ giác trong hình bên là:

A. 1               B. 3               C. 4

Bài 8: Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài các cạnh là
AB = 20cm.
BC = 30 cm.
CA = 40cm

Bài 9: Đội một trồng được 350 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 120 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết