Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 499
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 18/04/2017

Giới thiệu

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức của môn Toán lớp 4, Download.com.vn xin giơi thiệu đến các em đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017. Đây là đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22. Sau đây mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo đề thi.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học An Thạnh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

Năm học 2016 - 2017

Môn: Toán - Lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm

Câu 1. (1điểm): Mức 1

a) Phân số 5/12 có tử số là . . . . . . . . . . , mẫu số là .. . . . . . . . . .

b) Phân số 5/9 bằng phân số nào dưới đây?

 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 2. (1điểm): Mức 1 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

Số thích hợp để điền vào chố chấm của 13dm2 29cm2 = . . . . . cm2 là:

A. 1329                   B. 13029              C. 13290        D. 10329

Câu 3. (1điểm): Mức 1

Khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Hình bình hành là hình:

A. Có bốn góc vuông.
B. Có bốn cạnh bằng nhau.
C. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
D. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

Câu 4. (1điểm): Mức 2

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

a) 94  chia hết cho 9
b) 25 chia hết cho 3
c) 35 chia hết cho cả 2 và 5
d) 76 chia hết cho cả 3 và 2

Câu 5. (0,5điểm): Mức 4

Bớt 2/5 từ số bé nhất có 2 chữ số ta được: 

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

II. Tự luận

Câu 6. (1 điểm): Mức 2 Tính:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 7. (1điểm): Mức 1

Từ hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết:

a) Phân số bé hơn 1: .... ..... ....... ... ..... ........

b) Phân số lớn hơn : .. ...... ....... ..... ...... ........

Câu 8. (1,5 điểm): Mức 2

Một hình bình hành có độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm. Tính diện tích hình bình hành đó?

Câu 9. (2 điểm): Mức 3

Lớp 4A có 20 bạn học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 3/4 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án và hướng dẫn giải môn Toán lớp 4 giữa học kì 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1: (1đ)

a) Điền đúng mỗi phần cho 0,25 điểm

b) C (0,5 điểm)

Câu 2: A (1 điểm)

Câu 3: C (1 điểm)

Câu 4: (1đ) Điền đúng mỗi phần cho 0,25 điểm

Câu 5: C (0,5 điểm)

II. Bài tập

Câu 6 (1đ): Làm đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

Câu 7(1đ): Làm đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Câu 8 (1,5đ)

Bài giải

Đổi 4dm = 40cm (0,5 điểm)

Diện tích hình bình hành là: (0,25 điểm)

40 x 34 = 1360 (cm2) (0,5điểm)

Đáp số: 1360 cm2 (0,25 điểm)

Câu 9: (2đ)

Bài giải

(0,25 điểm)

Số học sinh nữ lớp 4A là:

20 x = 15 (học sinh) (0,5 điểm)

Lớp 4A có tất cả số học sinh là: (0,25 điểm)

20 + 15 = 35 (học sinh) (0,5 điểm)

Đáp số: 35 học sinh (0,5 điểm)

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Các phép tính với số tự nhiên; Dấu hiệu chia hết. Phân số và các phép tính cộng, trừ về phân số.

Số câu

1

1

1

1

 

 

1

 

3

2

 

Số điểm

1

1

1

1,5

 

 

0,5

 

2,5

2,5

 

Câu số

1

7

4

6

 

 

5

 

 

 

Đại lượng và đo đại lượng: Các đơn vị do diện tích đã học.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Số điểm

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Câu số

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yếu tố hình học: Các hình đã học; hình bình hành, diện tích hình bình hành.

Số câu

1

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

Số điểm

1

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

Câu số

3

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Giải bài toán có lời văn liên quan đến phân số.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

Câu số

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Tổng

Số câu

3

1

1

2

 

1

1

 

5

4

 

Số điểm

3

1

1

2,5

 

2

0,5

 

4,5

5,5