Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 có bảng ma trận đề thi

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 4 đánh giá
  • Lượt tải 1.037
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 27/02/2017

Giới thiệu

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2016 - 2017 gồm bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tải về đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kì 2 đạt kết quả tốt. Chúc các em ôn tập tốt!

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Xuân Dương, Thanh Oai năm 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường Tiểu học An Thạnh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Họ và tên:.........................................................................

Học sinh lớp:....................................................................

Ngày kiểm tra: .......................................................................

KTĐK – GIỮA KÌ II (2016 – 2017)

MÔN TOÁN – KHỐI 5

Thời gian: 40 phút

 

Giám thị

 

.....................................

Số thứ tự

PHẦN I: Trắc nghiệm

Câu 1. Hãy khoanh tròn vào các chữ A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số thập phân 0,9 được viết dưới dạng phân số là:

A. 9/10       B. 9/100         C. 9/1000      D. 90/10

b. 25% của 120 là:

A. 25            B. 30          C. 300            D. 480

c. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2 tấn 17kg =......kg

A.  217         B.  2017           C. 2,17          D. 2,017

d. Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình lập phương đó là:

A.  150 m3              B.   125 m3              C. 100 m3            D. 25 m3

Câu 2: Đúng ghi Đ,sai ghi S vào ô trống:

a/ 1/2 giờ = 30 phút

b/ 2 ngày 4 giờ > 24 giờ

PHẦN II: Tự luận

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

4,8 m3 = ........................ dm3

5 m3 27dm3 = ........................ m3

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a. 96,2 + 4,85                      b. 87,5 : 1,75

Câu 5:

a.Tìm x : b. Tính giá trị biểu thức

10 - x = 46,8 : 6,5                 16,5 x (2,32 - 0,48) 

Câu 6: Một mảnh vườn hình thang có tổng số đo hai đáy là 140m, chiều cao bằng 4/7 tổng số đo hai đáy.

a/ Hỏi diện tích mảnh vườn này là bao nhiêu mét vuông?

b/ Người ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vườn để trồng xoài. Hãy tính phần diện tích còn lại.

Câu 7: Thực hiện phép cộng một số tự nhiên với một số thập phân được 127,68. Khi cộng hai số đó, bạn Hiền đã quên dấu phẩy ở số thập phân nên đã đặt tính như cộng hai số tự nhiên và được kết quả là 5739. Tìm hai số đó.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 – GIỮA KÌ II (2016 – 2017)

Mạch KT,KN

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

1a; b

 

 

4; 5a,b

 

 

 

7

2

4

 

Số điểm

1 đ

 

 

3 đ

 

 

 

1 đ

4 đ

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1c; 2

3

 

 

 

 

 

 

2

1

 

Số điểm

1,5 đ

1 đ

 

 

 

 

 

 

1,5 đ

Yếu tố hình học

Số câu

1d

 

 

 

 

6a,b

 

 

1

2

 

Số điểm

0,5 đ

 

 

 

 

2 đ

 

 

0,5đ

2 đ

Tổng

Số câu

5

1

 

3

 

2

 

1

5

7

 

Số điểm

3 đ

1 đ

 

3 đ

 

2 đ

 

1 đ

3 đ

KHUNG MA TRẬN CÂU HỎI KTĐK GKII MÔN TOÁN LỚP 5/2

Mạch KT,KN

Số lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

Số học

Số câu

2

 

3

 

 

1

6

 

Câu số

Câu 1a; câu b

 

Câu 4; Câu 5a.b

 

 

Câu 7

Câu 1a; b; 4;  5a,b; 7

 

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

3

 

 

 

3

 

Câu số

Câu 1c; câu 2; câu 3

 

 

 

Câu 1c; câu 2; câu 3

Hình học

Số câu

1

 

 

2

 

3

 

 

Câu số

Câu 1d

 

 

Câu 6a.b

 

Câu 1d; câu 6a; câu 6b

 

Tổng số câu

6 câu

3 câu

2 câu

1 câu

12 câu