Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Địa lý (Có đáp án) Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Địa Lý

  • Phát hành Sở GD-ĐT Thanh Hóa
  • Đánh giá 25 đánh giá
  • Lượt tải 20.129
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 498 KB
  • Cập nhật 14/09/2015

Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Địa Lý

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lý lớp 9 có đáp án kèm theo sẽ giúp các bạn học sinh lớp 9 đang ôn thi lên lớp 10 hoặc đang ôn thi hết học kỳ 1, thi hết học kỳ 2 có được bài kiểm tra năng lực bản thân cực hữu ích. Các bạn có thể tải miễn phí đề thi môn Địa lý này về máy và thực hành.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
(Đề thi chính thức)

KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012
Ngày thi: 23/03/2012

MÔN THI: ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu I: (4,0 điểm)

1. Một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là dân cư và nguồn lao động.

a. Giải thích tại sao nguồn lao động nước ta lại rất dồi dào?

b. Trình bày những hạn chế của nguồn lao động nước ta hiện nay.

2. Đô thị hoá có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Hãy trình bày quá trình đô thị hoá ở nước ta hiện nay.

Câu II: (5,0 điểm)

1. Trong các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta thì nhân tố nào được coi là yếu tố quyết định để tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp hiện nay? Hãy phân tích ảnh hưởng của nhân tố đó.

2. Thuỷ sản là ngành ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta.

a. Hãy trình bày tình hình phát triển của ngành thuỷ sản.

b. Giải thích tại sao hoạt động thuỷ sản ở nước ta trong những năm gần đây lại trở nên sôi động?

Câu III: (5,0 điểm)

1. Tây Nguyên là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước.

a. Giải thích tại sao Tây nguyên là vùng trồng cà phê lớn nhất ở nước ta?

b. Kể tên một số cây công nghiệp chủ yếu ở Tây Nguyên?

2. Đông Nam Bộ là vùng công nghiệp phát triển nhất nước ta hiện nay, tuy nhiên trong sản xuất công nghiệp thì vùng đang gặp những khó khăn chủ yếu nào?

Câu IV: (6,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau: Bình quân lương thực theo đầu người của cả nước, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Đơn vị: kg/người)

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Địa lý

1. Vẽ biểu đồ so sánh bình quân lương thực theo đầu người của cả nước, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm nói trên.

2. Nhận xét và giải thích.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết