Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học - Có đáp án Đề minh họa thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017 của Bộ Giáo dục

  • Phát hành Bộ GD&ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 158
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 389 KB
  • Cập nhật 23/01/2017

Giới thiệu

Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học

Chiều 20/1, 14 đề thi thử nghiệm của 5 môn thi THPT quốc gia đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để học sinh, trường học tham khảo, vận dụng trong dạy và học. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học được chúng tôi sưu tầm và đăng tải.

Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học
Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học
Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học
Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học

---------------HẾT--------------

Đáp án đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa

Dưới đây là gợi ý đáp án Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

1

D

11

D

21

D

31

D

2

D

12

B

22

B

32

A

3

C

13

D

23

D

33

A

4

B

14

C

24

D

34

A

5

A

15

B

25

B

35

C

6

C

16

A

26

D

36

B

7

A

17

B

27

D

37

D

8

A

18

C

28

C

38

B

9

A

19

A

29

A

39

C

10

C

20

B

30

C

40

B