Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Đà Nẵng năm học 2013 - 2014 môn Toán Đề thi vào lớp 10 môn Toán

  • Phát hành Sở GD-ĐT Đà Nẵng
  • Đánh giá 27 đánh giá
  • Lượt tải 8.606
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 508 KB
  • Cập nhật 09/05/2016

Giới thiệu

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Đà Nẵng năm học 2013 - 2014 môn Toán

77 đề thi vào lớp 10 môn Toán các trường chuyên năm học 2013 - 2014

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014 môn Tiếng Anh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP ĐÀ NẴNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (1,5 điểm)

a. Tìm số x không âm biết √x = 2

b. Rút gọn biểu thức: 

Bài 2: (1 điểm)

Giải hệ phương trình: 

Bài 3: (2 điểm)

a. Vẽ đồ thị hàm số 

b. Cho hàm số bậc nhất y = ax - 2. Hãy xác định hệ số a biết rằng a > 0 và đồ thị hàm số cắt trục hoành Ox và trục tung Oy lần lượt tại hai điểm A, B sao cho OB = 2OA (Với O là gốc tọa độ)

Bài 4 (2 điểm)

Cho phương trình: x2 + (m - 2)x - 8 = 0, với m là tham số

a. Giải phương trình khi m = 4

b. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho biểu thức Q = (x12 - 1)(x22 - 4) có giá trị lớn nhất.

Bài 5 (3,5 điểm)

Cho ΔABC n ội tiếp đường tròn (O; R) có BC = 2R và AB < AC. Đường thẳng xy là tiếp tuyến của (O) tại A. Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn lần lượt cắt đường thẳng xy tại D và E. Gọi F là trung điểm của DE.

a. Chứng minh rằng ADBO là tứ giác nội tiếp.

b. Gọi M là giao điểm thứ hai của FC và (O:R). Chứng minh góc CED = 2AMB

c. Tính tích MC.BF theo R.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết