Diamond Shift for iOS

  • Phát hành NextGen Entertainment
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.874
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 12,9 MB
  • Cập nhật 19/10/2011
  • Yêu cầu iOS 3.0 or later

Giới thiệu

Diamond Shift là game kim cương rất thú vị và hấp dẫn. Nhiệm vụ của bạn là kết nối ba viên kim cương cùng màu để chúng biến mất.

Diamond Shift

Kết nối bốn viên kim cương để được viên kim cương to hơn. Kết nối năm kim cương được siêu kim cương để làm nhiều viên kim cương biến mất.

Tính năng của trò chơi:

1. Là trò chơi phổ biến và có chế độ chơi đơn giản.

2. Có hai chế độ chơi.

3. Gồm 500 cấp độ.

Đặng Hương